Title: ČAŠNÍK/ČKA

Fields marked with an asterisk (*) must be filled out before submitting.

Osobné údaje

Meno *
Priezvisko *
Dátum narodenia *
Stav *
Štátna príslušnosť

Kontakt

Telefón *
Email *
Ulica, č. domu *
Mesto *
PSČ *

Doplňujúce informácie

Vzdelanie
Nahraj svoj životopis
Nahraj svoje foto *
Prax *
Poznámka

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov * * Súhlasím s poskytnutím údajov zo svojho životopisu a dokladov preukazujúcich vzdelanie obsahujúcich osobné údaje. Dávam svoj súhlas k tomu, aby spoločnosť Double Agency s.r.o., sídlom: Beckov 405, 916 38 Beckov, IČO: 43 865 658 spracovávala moje osobné údaje v zmysle Zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a poskytovala ich tretím osobám – záujemcom o pracovníkov (zamestnancov) na voľné pracovné miesta na účely sprostredkovania zamestnania a zaradila moje osobné údaje do databázy ľudských zdrojov pre potencionálnych záujemcov o pracovníkov na špecifikované funkcie. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a to až do odvolania písomnou formou. Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať bez udania dôvodu.